Petra Rozeboom

Werken in jeugdzorg als trainer en coach

Sinds 1992 werk ik in de jeugdhulpverlening, van 1992 tot 2005 bij verschillende zorgaanbieders zoals Hulp aan Huis IOG/ Voorziening voor Pleegzorg/ Accare Kinder- en Jeugd Psychiatrie. Al deze werkplekken hadden gemeen dat ze werkten vanuit de oplossingsgerichte basishouding. Vanaf 2005 ben ik werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Drenthe, eerst als casemanager- GGZ, daarna als gezinsvoogd en sinds januari 2010 als Werkbegeleider.

In 2006 heb ik kennis gemaakt met Signs of Safety en heb daarna vijf jaar lang twee keer per jaar training en coaching gevolgd van Andrew Turnell. De eerste jaren heb ik volgens de Signs of Safety benaderingswijze gewerkt in de functie van gezinsvoogd. Vanaf januari 2010 als werkbegeleider van het vrijwillig casemanagment. In mijn dagelijkse werk bij Bureau Jeugdzorg coach  ik medewerkers in het werken volgens Signs of Safety benaderingswijze in complexe gezinssituaties waarin de veiligheid van kinderen in gevaar is. Verder geef ik uitvoering aan het opstellen van veiligheidsplannen, en mede verantwoordelijk voor de implementatie.

Het is een voorrecht om de benaderingswijze van Signs of Safety met anderen te delen. Door training en coaching te geven bij diverse organisaties in de jeugdhulpverlening en volwassenzorg.

Heeft u belangstelling?

Bekijk dan het trainingsaanbod. Naast de bestaande trainingsaanbod in o.a. Signs of Safety kan er een training op maat ontwikkeld worden gericht op uw vraag en trainingsbehoefte.

Trainingsaanbod
Laat uw adres achter via het contact formulier
dan neem ik contact met u op.