Petra Rozeboom

Werken in jeugdzorg als trainer en coach

Ik werk sinds 1992 in de jeugdhulpverlening, van 1992 tot 2005 bij verschillende zorgaanbieders zoals Hulp aan Huis IOG/ Voorziening voor Pleegzorg/ Accare Kinder- en Jeugd Psychiatrie. Vanaf 2005 ben ik werkzaam bij Jeugdbescherming Noord (voormalig Bureau Jeugdzorg Drenthe), eerst als casemanager- ggz, daarna als gezinsvoogd en sinds januari 2010 als Praktijkbegeleider eerst voor gespecialiseerd casemanagement (vrijwillig kader) en daarna voor de afdeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.Vanaf 2006 heb ik meerdere opleidingen Signs of Safety, gevolgd bij Andrew Turnell en Word and Pictures van Susie Essex. In mijn werk bij Jeugdbescherming Noord geef ik vanaf 2007 uitvoering aan het opstellen van veiligheidsplannen, coachen van medewerkers in het werken volgens Signs of Safety en draag mede de verantwoordelijkheid voor het implementeren van Signs of Safety binnen Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen (JBN). Sinds 2016 ben ik betrokken bij de nieuwe ontwikkeling Signs of Succes JR 2.0 dit is een samenwerking tussen JBN en WSG.

Oktober 2018 tot maart 2020 was is teamleider bij een kleine jeugdzorgaanbieder CBP Het SamenHuis van ouder & kind groep en het ambulante team. Hier was ik tevens verantwoordelijk voor het opzetten van de benaderingswijze Signs of Safety in de werkwijze.

Vanaf 1 maart 2020 ben ik mij volledig gaan richten op mijn werk bij Roos Consultancy

Sinds de invoering van de licentie Signs of Safety ben ik een erkende Signs of Safety trainer. Vanuit de licentie worden er voorwaarden aan mij als trainer gesteld.

Ik heb een trainersopleiding afgerond in 2009 en geeft nu als freelancer diverse trainingen/ coaching trajecten en intervisie vanuit mijn eigen bedrijf ROOS Consultancy waardoor ik bij verschillende hulpverlenende organisaties Signs of Safety trainingen heb gegeven en aansluitend coaching trajecten t.a.v. het werken met Signs of Safety in de praktijk. Instanties in Nederland, België, Zweden

Verder organiseer ik congressen of  events voor de jeugdzorg zoals Signs of Safety congres en Family Finding. Naast het geven van trainingen en workshops geef ik coaching- en intervisietrajecten bij verschillende organisaties in Nederland en België.

Heeft u belangstelling?

Bekijk dan het trainingsaanbod. Naast de bestaande trainingsaanbod in o.a. Signs of Safety kan er een training op maat ontwikkeld worden gericht op uw vraag en trainingsbehoefte.

Trainingsaanbod
Laat uw adres achter via het contact formulier
dan neem ik contact met u op.