Zes praktijkelementen

  • Begrijp de opstelling van ieder lid van het gezin. Probeer zoveel mogelijk na te gaan welke betekenissen de gezinsleden zien in hun verhalen. Dit helpt de hulpverlener om op het unieke karakter van de zaak te reageren en plannen te ontwikkelen met het gezin.
  • Zoek naar uitzonderingen op de mishandeling. Dit geeft de hulpverlener en het gezin weer hoop. Omdat daardoor blijkt dat het probleem niet altijd bestaat. Uitzonderingen kunnen ook een aanwijzing zijn voor oplossingen die in het verleden hebben gewerkt.
  • Ga na wat de sterke punten en hulpbronnen van het gezin zijn.
Benoem en belicht de positieve aspecten van het gezin. Dit voorkomt dat iedereen die erbij betrokken is door de problemen wordt overweldigd en ontmoedigd.
  • Concentreer je op de doelen. Haal de doelen van het gezin naar boven om de veiligheid van het kind te verbeteren. Vergelijk die met de doelen van de professionals. Gebruik waar mogelijk de ideeën van het gezin.
  • Meet veiligheid en vooruitgang. Ga tijdens de behandeling van de zaak voortdurend na in hoeverre de gezinsleden veiligheid en vooruitgang ervaren.

Beoordeel de bereidheid, het vertrouwen en de capaciteiten. Beoordeel de bereidheid en het vermogen van het gezin om plannen uit te voeren alvorens te proberen die te realiseren.