Words and Pictures

Words & Pictures is eind jaren ’80 mede door Susie Essex ontwikkelt.¬†Words en Pictures is een verhaallijn met illustraties voor kinderen, die helpt om gebeurtenissen te begrijpen die voor de volwassenen om hen heen moeilijk bespreekbaar zijn. Het geeft ouders, verzorgers, het netwerk en professionals handvatten om de juiste woorden te vinden om moeilijke zaken met kinderen te bespreken. Bij de Words and Pictures ligt het accent op de ouders en hulpverleners, zij moeten een gezamenlijk en duidelijk verhaal schrijven in een taal die de familie gewoonlijk gebruikt, waar nodig aangevuld met professionele beschrijvingen en uitleg. In het Signs of Safety boek Als er ‘niets aan de hand’ is van Andrew Turnell en Susie Essex wordt Words and Pictures uitgebreid beschreven.

Words and Pictures helpt bij verhogen veiligheid kind

Om de veiligheid van de kinderen te vergroten is het belangrijk dat er openheid is. De kinderen moeten weten welke afspraken er gemaakt zijn en waarom die afspraken er zijn. Hiervoor wordt Words & Pictures gebruikt. Hierin staat maken zich zorgen, waar zij zich zorgen over maken, wat er toen gebeurde en wat er nu gaat gebeuren.

Klik hier voor interessant artikel over words and pictures artikel.