Veiligheidsplan

In het veiligheidsplan worden de volgende punten opgenomen; statements of harm and danger, de bodemeisen van de professionals, afspraken worden zo concreet mogelijk geformuleerd, evaluatiemomenten en consequenties. Wanneer het veiligheidsplan klaar is, het plan gepresenteerd is aan het netwerk, de familie en de kinderen kan een start gemaakt worden met de uitvoering. Dit kan inhouden dat gestart wordt met (on)begeleide bezoekcontacten of hereniging van het gezin. Het veiligheidsplan zal op geplande momenten geƫvalueerd worden. Wanneer blijkt dat alle afspraken nagekomen worden, de veiligheid van het kind gewaarborgd is door te werken aan alle zorgen is het tijd om de zaak te sluiten. Wanneer het veiligheidsplan gemaakt is moet er een vertaling komen voor de kinderen.

Zie downloads