Conferentie

Veiligheid voor de kinderen

Om te komen tot veiligheid voor de kinderen worden vanuit het netwerk van het gezin mensen ingeschakeld om mee te helpen om te bouwen aan deze veiligheid. Samen met de ouders wordt vervolgens besloten welke mensen uitgenodigd gaan worden voor een conferentie. Tijdens een conferentie wordt het Signs of Safety framework ingevuld. Er wordt begonnen met het openlijk bespreken van alle zorgen en krachten. Vandaar uit gaat men samen opzoek naar oplossingen om zo uiteindelijk het veiligheidsplan te maken.