12 praktische uitgangspunten

 • Respecteer de cliënt als iemand die het waard is om mee samen te werken. Geef hoop en het gevoel dat veranderingen mogelijk zijn. Benader hen als mogelijke partners in het creëren van veiligheid.
 • Werk samen met de persoon, niet met de mishandeling.
 • Besef dat samenwerking ook mogelijk is wanneer er sprake is van dwang. Blijf streven naar partnerschap.
 • Erken dat in elk gezin signalen van veiligheid aanwezig zijn. Elk gezin heeft vaardigheden en sterke kanten die er voor zorgen dat de kinderen voor een deel ook veilig zijn.
 • Stel de veiligheid van de kinderen continu centraal.
 • Ga na wat de cliënt wil zelf wil bereiken of veranderen. Stem doelen van het gezin en van de organisatie op elkaar af.
 • Zoek altijd naar de details van de situatie. Oplossingen ontstaan uit details, niet uit generalisaties.
 • Concentreer je op het tot stand brengen van kleine veranderingen.
 • Verwar de details van de zaak niet met een oordeel. Ieder zal de details anders interpreteren.
 • Bied keuze mogelijkheden aan. Dit bevordert de samenwerking en betrokkenheid.
 • Behandel het gesprek als een platform voor verandering. Het gesprek is een belangrijk middel tot verandering.
 • Behandel de praktische uitgangspunten als een streven.