• Home
  • Training en Coaching

Training en Coaching

Het trainingsaanbod is voor organisaties die werkzaam zijn binnen de (jeugd)hulpverlening zoals, Bureau Jeugdzorg, GGZ instellingen, instellingen voor mensen met een beperking en andere instellingen die geïndiceerde zorg bieden.

Trainingsaanbod

  • Signs of Safety basistraining en verdiepingstraining
  • Kinderen betrekken bij het veiligheidsplan
  • Signs of Succes – Jeugdreclassering –  Gesloten Jeugdzorg
  • Signs of Wellbeing – Veilig opgroeien
  • Oplossingsgericht werken
  • Signaleren van kindermishandeling
  • Zorgen voor Veiligheid

Naast bovenstaande trainingen kan er door het training bureau  een training op maat ontwikkeld worden voor uw organisatie die ingaat op uw specifieke vraag.

Professionalisering bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Voor de meeste trainingen wordt standaard accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsregisters. Wanneer er een training wordt ontwikkelt op maat dan wordt accreditatie aangevraagd in overleg met de opdrachtgever.

 Coaching door Roos Consultancy

Het implementeren van nieuwe vaardigheden of een benadering vergt veel tijd en aandacht. Met een trainingsdag wordt niet altijd bereikt dat mensen toegerust zijn om alle opgedane vaardigheden in de praktijk toe te passen. Na de trainingsdag is het belangrijk dat de trainees gevoed blijven en uitgedaagd worden om de nieuwe vaardigheden toe te passen.
Nadat een team getraind is, is er de mogelijkheid om de deelnemers te blijven coachen, in de vorm van individuele of teamgerichte coaching. Dit coaching kan plaats vinden binnen de eigen organisatie, locatie van Roos Consultancy of via Skype/videoconferentie. De coaching is gericht op de aangereikte vaardigheden tijdens de training.
Vanuit de praktijk ben ik bekend met de uitdagingen die men tegen komt tijdens de implementatie. Hierover willen we graag met u in gesprek om samen te kijken hoe u hierin een stap verder kunt maken.

Roos Consultancy is door inschrijving bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)  vrijgesteld van BTW heffing op de trainingen