Roos Consultancy

Training & Coaching

Roos Consultancy is een training- / coaching bureau, onze specialisme is Signs of Safety. Vanuit deze benaderingswijze bieden wij verschillende trainingen en coachingstrajecten aan: Veiligheidsplanning, Woord & Beeld verhaal, Signs of Succes (Jeugdreclassering/ gesloten jeugdzorg), Partnerschap aangaan, Oplossingsgericht werken, Waarderend onderzoek (Appreciative Inquire).

Roos Consultancy is voor professionals werkzaam in het sociaal domein, jeugd- en gezinsteams, Veilig Thuis, Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, geïndiceerde zorgaanbieders, GGZ instellingen, jeugd en gezinsprofessional.

Trainer & coach

In mijn werk als trainer en coach ga ik uit van ieder zijn eigen kracht of de mogelijkheid om deze te ontwikkelen. De oplossingsgerichte benadering is de basishouding tijdens de training en coaching trajecten. Ieder traject stem ik af op de behoefte van de opdrachtgever.

Dit kan variëren van een eenmalige training of workshop maar eveneens een compleet implementatie traject met een basis- en/of verdiepingstraining en coaching on-the-job.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor persoonlijke of groepsintervisie.

Nieuw aanbod

We gaan weer starten 11-01-2022

Aanmelden kan nog tot 6 januari 2022

Praktisch blended & online leren: Verdieping Veiligheidsplanning!
Vanuit de benaderingswijze van Signs of Safety, waarin veiligheid en welzijn van het kind centraal staat is het leren door te doen in de praktijk van groot belang. Tijdens dit leertraject leer je het veiligheidsplanning proces en je voert het proces uit in een eigen casus. Wil je de folder in pdf ontvangen laat u e-mail adres achter in het contact formulier onder vermelding veiligheidsplanning.

  • De vierdaagse basistrainingen Signs of Safety die ik verzorg ik verzorg bij de Rino Groep zijn voor voorjaar 2022 weer bekend

Roos Consultancy is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Heeft u belangstelling?

Bekijk dan het trainingsaanbod. Naast de bestaande trainingsaanbod in o.a. Signs of Safety kan er een training op maat ontwikkeld worden gericht op uw vraag en trainingsbehoefte.

Trainingsaanbod
Laat uw adres achter via het contact formulier
dan neem ik contact met u op.