Roosconsultancy biedt gevarieerde trainingen, zowel in-company als in open aanbod.

U kunt ook formulieren of interessante artikelen downloaden.

U kunt natuurlijk ook mailen of bellen: 06-30642245

Agenda trainingen

Al een aantal jaren verzorg ik via de Rino Groep een twee daagse basis Signs of Safety training. De training is voor medewerkers van Bureaus Jeugdzorg zoals casemanagers, gezinsvoogden, jeugdreclasseerders en AMK-medewerkers. Ook maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, gedragswetenschappers, werkbegeleiders, medewerkers van maatschappelijke opvang en alle anderen die werken met gezinnen waarbij de veiligheid van kinderen in gevaar is.

Open aanbod data bij de Rino voorjaar en najaar 2017 zijn weer bekend en dit jaar voor het eerst ook de vierdaagse basistraining Signs of Safety in het open aanbod

Op vrijdag 10 en 31 maart 2017 van 9.30 – 16.30 uur bij de RINO Groep in Utrecht : via deze link kunt u zich aanmelden Rino twee daagse Signs of Safety

Op donderdag 8 juni en 6 juli 2017 van 9.30 – 16.30 uur bij de RINO Groep in Utrecht : via deze link kunt u zich aanmelden Rino twee daagse Signs of Safety

Op maandag 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december 2017 van 9.30 – 16.30 uur bij de RINO Groep in Utrecht : via deze link kunt u zich aanmelden Rino vier daagse Signs of Safety

Roos Consultancy gaat een samenwerking aan met KENONZ,  een gespecialiseerde bemiddelaar binnen overheid en zorg in de noordelijke regio. Voor hun kandidaten maar ook voor hun opdrachtgevers is er nu de mogelijkheid om de Signs of Safety training te volgen, een 4-daagse basis Signs of Safety training in Noord Nederland voor jeugd/ indicatiestellers, Teamleiders, (praktijk)werkbegeleiders en gedragsdeskundigen: De training is gecertificeerd bij het SKJ en registerplein.

CompanyLogo